Το Word από το Α ως το Ω

Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας

Όταν έχετε ήδη δημιουργήσει μια λίστα, μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την εσοχή ορισμένων στοιχείων, για να μετατρέψετε τη λίστα σε λίστα πολλών επιπέδων. Αυτό είναι χρήσιμο, όταν θέλετε π.χ. ορισμένα στοιχεία να φαίνεται ότι "ανήκουν" στο στοιχείο της λίστας που προηγείται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε δημιουργήσει τη λίστα και θέλετε να δημιουργήσετε μια λίστα πολλών επιπέδων εξ αρχής δείτε το θέμα Λίστα πολλών επιπέδων.

Για να αυξήσετε την εσοχή επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:

Για να μειώσετε την εσοχή (για όλα τα επίπεδα πλην του πρώτου) επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε και στη συνέχεια κάνετε ένα από τα επόμενα:

Αφού προσαρμόσετε τα επίπεδα όπως θέλετε, μπορείτε να μορφοποιήσετε το κάθε επίπεδο ανεξάρτητα (να αλλάξετε στυλ κουκκίδας ή αρίθμησης, να αλλάξετε γραμματοσειρά, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.). Περισσότερες λεπτομέρειες δείτε στο θέμα Λίστα πολλών επιπέδων.

Θέμα
Αλλαγή επιπέδου σε στοιχεία λίστας
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10103.003/0084
Έκδοση
23/7/10
Αναθεώρηση
20/5/20
Σήμανση
αύξηση εσοχής, λίστα πολλών επιπέδων, μείωση εσοχής

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής