Το Word από το Α ως το Ω

Ενσωμάτωση συνδεδεμένων εικόνων σε έγγραφο

Αρκετοί χρήστες, όταν εισάγουν εικόνες σε ένα έγγραφο, προτιμούν τη διαδικασία σύνδεσης της εικόνας με το έγγραφο, παρά την ενσωμάτωσή της, που είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Word. Αυτή η μέθοδος έχει το πλεονέκτημα ότι τα αρχεία του Word έχουν μικρότερο μέγεθος, αλλά μειονεκτεί στην περίπτωση που το αρχείο αυτό πρέπει να μεταφερθεί σε άλλον υπολογιστή, ή να διανεμηθεί σε άλλους χρήστες. Εκτός από το αρχείο του Word πρέπει να μεταφερθούν και τα αρχεία των εικόνων που εμφανίζονται σ' αυτό το έγγραφο.

Για να αποφύγετε μια τέτοια διαδικασία, δείτε στη συνέχεια πώς μπορείτε να μετατρέψετε τις συνδεδεμένες εικόνες σε ενσωματωμένες, ώστε να "ανήκουν" πλέον στο έγγραφο και η μεταφορά του αρχείου να είναι πιο εύκολη.

Με την ενσωμάτωση των εικόνων το μέγεθος του αρχείου αυξάνει αρκετά.
  1. Ανοίξτε το έγγραφο που περιέχει τις εικόνες. Αν θέλετε να διατηρήσετε το πρωτότυπο έγγραφο στον υπολογιστή σας και να διανείμετε ένα αντίγραφό του, αποθηκεύστε το έγγραφο με ένα διαφορετικό όνομα.
  2. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο επιλέξτε την κατηγορία Πληροφορίες και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην εντολή Επεξεργασία συνδέσεων σε αρχεία.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εντολή Επεξεργασία συνδέσεων σε αρχεία δεν εμφανίζεται αν δεν υπάρχουν συνδεδεμένες εικόνες στο έγγραφο. Επίσης δεν εμφανίζεται αν η σύνδεση των εικόνων έγινε στην τρέχουσα λειτουργία του Word. Θα χρειαστεί να το κλείσετε και να το ξανανοίξετε.

  3. Στο πλαίσιο διαλόγου Συνδέσεις επιλέξτε τις φωτογραφίες που θα μετατρέψετε.
  4. Ενεργοποιήστε το πεδίο Αποθήκευση εικόνας στο έγγραφο και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Κατάργηση σύνδεσης.
  5. Επικυρώστε την μετατροπή στο μήνυμα που εμφανίζεται.
Θέμα
Ενσωμάτωση συνδεδεμένων εικόνων σε έγγραφο
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10300.006/0108
Έκδοση
8/11/10
Αναθεώρηση
13/6/20
Σήμανση
καρτέλα παρασκηνίου, κατάργηση σύνδεσης

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής