Το Word από το Α ως το Ω

Συλλαβισμός

Σύμφωνα με τον κανόνα, συλλαβισμός ονομάζεται η διαδικασία χωρισμού των λέξεων σε συλλαβές και χρησιμοποιείται στη γραφή για να χωρίσουμε μια λέξη, όταν δε χωράει σε μια γραμμή και ένα κομμάτι της πρέπει να μεταφερθεί στην επόμενη.

Στο Word, ο συλλαβισμός δίνει καλύτερη εμφάνιση στο έγγραφο σε δύο περιπτώσεις: Αν χρησιμοποιείτε αριστερή στοίχιση, η τελευταία λέξη της γραμμής θα χωριστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μείνει το μικρότερο δυνατόν κενό διάστημα μετά από αυτή, μέχρι το περιθώριο. Στην πλήρη στοίχιση ο συλλαβισμός της τελευταίας λέξης βοηθάει να μη δημιουργούνται τεράστια κενά μεταξύ των λέξεων, τα οποία προστίθενται ώστε το κείμενο της γραμμής να καταλαμβάνει όλον τον χώρο από το ένα περιθώριο ως το άλλο.

Τον συλλαβισμό μπορείτε να κάνετε στο Word είτε με αυτόματο, είτε με μη αυτόματο τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση το Word αποφασίζει μόνο του σε ποιο σημείο πρέπει να γίνει ο χωρισμός της λέξης ενώ στη δεύτερη αποφασίζετε εσείς αν θα αποδεχθείτε ή όχι την πρόταση του Word για το σημείο χωρισμού.

Στις παλαιότερες εκδόσεις μάλιστα του Word, ο χρήστης είχε τη δυνατότητα να ελέγχει την "ευαισθησία" του συλλαβισμού, ορίζοντας τη λεγόμενη Ζώνη συλλαβισμού: πόση είναι η ανώτατη επιτρεπόμενη απόσταση της τελευταίας ολόκληρης λέξης της γραμμής από το περιθώριο. Στις νεότερες εκδόσεις (2013 και μετά) αυτή είναι μία απόφαση του Word, το οποίο εκτός από την μικρότερη δυνατή απόσταση από το περιθώριο λαμβάνει υπ' όψιν του και το πώς συμφέρει να γίνει ο χωρισμός ώστε να μην παρατηρούνται πολλά συνεχόμενα ενωτικά στη παράγραφο.

Το πεδίο Ζώνη συλλαβισμού υπάρχει στο πλαίσιο διαλόγου Συλλαβισμός και στις νεότερες εκδόσεις του Word αλλά είναι απενεργοποιημένο. Ενεργοποιείται αν το έγγραφο είναι αποθηκευμένο στην παλαιότερη μορφή .doc.

Για να εφαρμόσετε τον συλλαβισμό στο έγγραφο:

Στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας της καρτέλας Διάταξη κάνετε κλικ στην εντολή Συλλαβισμός και χρησιμοποιήστε το μενού ως εξής:

Πίνακας 1: Επιλογές συλλαβισμού

Επιλογή Περιγραφή

Κανένα

Δεν γίνεται συλλαβισμός στο έγγραφο.

Αυτόματα

Ο συλλαβισμός γίνεται αυτόματα σε όλο το έγραφο. Ο αυτόματος συλλαβισμός είναι ο πιο γρήγορος κι ο πιο εύκολος.

Μη αυτόματα

Εμφανίζεται ένα πλαίσιο με την πρώτη λέξη του εγγράφου που μπορεί να μοιραστεί σε δύο γραμμές, χωρισμένη σε συλλαβές. Μπορείτε να αποδεχθείτε το σημείο διαίρεσης που προτείνει το Word (εκεί που αναβοσβήνει το σύμβολο του ενωτικού), ή να επιλέξετε ένα άλλο ενωτικό. Μόλις πατήσετε Ναι, το Word προχωρά αυτόματα στην επόμενη λέξη που χρειάζεται συλλαβισμό. Ο μη αυτόματος συλλαβισμός είναι πιο αργός αλλά παρέχει περισσότερο έλεγχο.

Επιλογές συλλαβισμού

Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, μπορείτε:

  • Να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο συλλαβισμό ολόκληρου του εγγράφου.
  • Να ορίσετε αν στον συλλαβισμό θα περιλαμβάνονται και οι λέξεις με κεφαλαία.
  • Να ορίσετε την έκταση της ζώνης συλλαβισμού. (H απόσταση της τελευταίας ολόκληρης λέξης της γραμμής από το δεξιό περιθώριο της σελίδας. Οι μικρότερες τιμές αυξάνουν τον αριθμό των ενωτικών).
  • Να ορίσετε τον αριθμό των συνεχόμενων ενωτικών. Προεπιλεγμένη τιμή είναι "χωρίς όριο".

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Για να αποτρέψετε τον συλλαβισμό σε μέρος του κειμένου:

Επιλέξτε το κείμενο και ενεργοποιήστε την εντολή Να μη γίνεται συλλαβισμός στο πλαίσιο Παράγραφος.

Για να καταργήσετε τον συλλαβισμό που έχετε κάνει:

  1. Επιλέξτε το κείμενο (CTRL+A επιλέγει όλο το έγγραφο).
  2. Στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας της καρτέλας Διάταξη κάνετε κλικ στην εντολή Συλλαβισμός και στο μενού επιλέξτε Κανένας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν ο συλλαβισμός έχει γίνει με το αγγλικό Word, μπορείτε να εντοπίσετε ένα προαιρετικό ενωτικό, κάνοντας αναζήτηση με τον όρο "^-" στο εργαλείο Εύρεση και Αντικατάσταση. Το ελληνικό Word είναι ελαττωματικό σ' αυτό το σημείο. Αν έχετε κάνει συλλαβισμό με το ελληνικό Word η αναζήτηση με τον ίδιο όρο δεν θα εντοπίσει το προαιρετικό ενωτικό που προσθέτει το πρόγραμμα είτε το ελληνικό, είτε το αγγλικό Word χρησιμοποιήσετε. Αντιθέτως, μπορεί να εντοπίσει τα προαιρετικά ενωτικά που τυχόν έχετε προσθέσει εσείς με τη συντόμευση Ctrl+-. Περίεργο!

Θέμα
Συλλαβισμός
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10100.011/0058
Έκδοση
30/4/20
Σήμανση
αριστερή στοίχιση, πλήρης στοίχιση, ζώνη συλλαβισμού, διαμόρφωση σελίδας., προαιρετικό ενωτικό

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής