Το Word από το Α ως το Ω

Διαφορετικές κεφαλίδες ή υποσέλιδα σε μονές και ζυγές σελίδες

  1. Στην καρτέλα Διάταξη κάνετε κλικ στο κουμπί Περιθώρια και στη συνέχεια επιλέξτε την εντολή Προσαρμοσμένα περιθώρια.
  2. Επιλέξτε την καρτέλα Διάταξη και στην ενότητα Κεφαλίδες και υποσέλιδα ενεργοποιήστε το πεδίο Διαφορά σε μονές/ζυγές.
  3. Κάνετε κλικ στο κουμπί OK.
  4. Κάνετε διπλό κλικ στην περιοχή της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου μιας μονής σελίδας για να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τα στοιχεία που θέλετε.
  5. Στην καρτέλα εργαλείων Κεφαλίδα και υποσέλιδο χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Προηγούμενο ή Επόμενο για να συνεχίσετε με την επεξεργασία της κεφαλίδας ή του υποσέλιδου μιας ζυγής σελίδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εφαρμογή διαφορετικών κεφαλίδων στις μονές και τις ζυγές σελίδες καλύπτει εκ προεπιλογής ολόκληρο το έγγραφο. Αν θέλετε διαφορετική εμφάνιση σε ένα μέρος του εγγράφου θα πρέπει να δημιουργήσετε ενότητες και να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ τους. Δείτε το σχετικό θέμα.

Θέμα
Διαφορετικές κεφαλίδες ή υποσέλιδα σε μονές και ζυγές σελίδες
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10400.006/0118
Έκδοση
30/6/20
Σήμανση
διάταξη, περιθώριο, προσαρμοσμένο περιθώριο, ενότητες, σύνδεση

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής