Το Word από το Α ως το Ω

Ενότητες θέματος

Μετάβαση

Περιήγηση

Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου

Μπορείτε να μετακινηθείτε μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου στο Word με δύο τρόπους: Με το εργαλείο Μετάβαση και με το πλαίσιο εργασιών Περιήγηση.

Μετάβαση


Εικ. 1: Καρτέλα Μετάβαση σε

Για να εμφανίσετε τη Μετάβαση κάνετε ένα από τα επόμενα:

Για να χρησιμοποιήσετε τη Μετάβαση:

 1. Στο πεδίο Μετάβαση σε επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε, π.χ. Σελίδα.
 2. Μετακινηθείτε μεταξύ των σελίδων του εγγράφου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  • Πατήστε διαδοχικά το κουμπί Προηγούμενο ή Επόμενο για να μετακινηθείτε ανά μία σελίδα μέχρι την αρχή ή το τέλος του εγγράφου αντίστοιχα.
  • Στο πεδίο Αριθμός σελίδας πληκτρολογήστε έναν αριθμό και στη συνέχεια κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση σε για να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα.
  • Στο πεδίο Αριθμός σελίδας πληκτρολογήστε έναν αριθμό της μορφής +x ή -x και στη συνέχεα κάνετε κλικ στο κουμπί Μετάβαση σε για να μετακινηθείτε x σελίδες μετά ή πριν, αντίστοιχα, από την τρέχουσα.

   ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

   • Εκ προεπιλογής, όταν εμφανίζετε την καρτέλα Μετάβαση σε, είναι επιλεγμένο το στοιχείο Σελίδα. Αν επιλέξετε κάποιο άλλο, αυτό θα παραμείνει επιλεγμένο μέχρι να επιλέξετε ένα διαφορετικό ή μέχρι να κλείσετε και να ξανανοίξετε το Word.
   • Η ετικέτα του πεδίου όπου πληκτρολογείτε τους αριθμούς αλλάζει όνομα, ανάλογα με το στοιχείο που έχετε επιλέξει (Αριθμός σελίδας, Αριθμός πίνακα, Αριθμός υποσημείωσης κ.ο.κ.).
   • Όταν πληκτρολογείτε έναν αριθμό στο σχετικό πεδίο, το κουμπί Προηγούμενο απενεργοποιείται και το κουμπί Επόμενο γίνεται Μετάβαση σε.

Περιήγηση

Η προκαθορισμένη θέση του πλαισίου Περιήγηση είναι στο αριστερό μέρος του εγγράφου. Για να την εμφανίσετε κάνετε ένα από τα επόμενα:

Το πλαίσιο Περιήγηση κατ' αρχάς σας επιτρέπει να κινηθείτε στα περιεχόμενα του εγγράφου με τρεις τρόπους:

Εκτός από αυτή τη μορφή μετακίνησης, μέσα από το πλαίσιο Περιήγηση μπορείτε να κινηθείτε μεταξύ των πιο συνηθισμένων στοιχείων που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι χρήστες του Word:

Επιλέγοντας μία από αυτές τις κατηγορίες, το Word σας μεταφέρει στο πρώτο στοιχείο που εντοπίζει και στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βελάκια Πάνω - Κάτω του πλαισίου Περιήγηση για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο/επόμενο αντίστοιχα.

Θέμα
Μετακίνηση μεταξύ στοιχείων ενός εγγράφου
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10100.002/0035
Έκδοση
15/10/10
Αναθεώρηση
13/4/20
Σήμανση
μετάβαση, περιήγηση, μεγεθυντικός φακός, επίπεδο διάρθρωσης, επικεφαλίδες, σελίδες, αποτελέσματα, πρόσθετες επιλογές

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής