Το Word από το Α ως το Ω

Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση για να εντοπίσετε ένα απόσπασμα κειμένου με ορισμένη μορφοποίηση, όπως μια λέξη με έντονα γράμματα, μια παράγραφο με ένα συγκεκριμένο στυλ κ.α. Γι' αυτού του είδους τις αναζητήσεις θα χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση.

  1. Εμφανίστε το πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και Αντικατάσταση με ένα από τα επόμενα:
    • Στην Κεντρική καρτέλα κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης του κουμπιού Εύρεση, στην ομάδα Επεξεργασία και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
    • Στο πλαίσιο εργασιών Περιήγηση κάνετε κλικ στο εικονίδιο του φακού και στη συνέχεια επιλέξτε Πρόσθετα κριτήρια εύρεσης.
  2. Αν χρειάζεται, κάνετε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες για να εμφανίσετε τις πρόσθετες επιλογές αναζήτησης.
  3. Κάνετε κλικ στο κουμπί Μορφή και στη συνέχεια επιλέξτε τη μορφοποίηση που θέλετε. Π.χ. αν επιλέξετε την εντολή Στυλ θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου για να επιλέξετε το όνομα του στυλ που αναζητάτε. Αν επιλέξετε την εντολή Γραμματοσειρά θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου Γραμματοσειρά για να επιλέξετε τα χαρακτηριστικά της γραμματοσειράς (οικογένεια, μέγεθος, χρώμα κ.λπ.).
  4. Κάνετε την αναζήτηση όπως συνήθως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν στο πεδίο Εύρεση του δεν πληκτρολογήσετε μια συγκεκριμένη λέξη ή απόσπασμα κειμένου, τα αποτελέσματα της αναζήτησης ίσως να μην είναι τα επιθυμητά. Π.χ. αν κάνετε αναζήτηση για λέξεις που έχουν έντονη γραφή η Εύρεση θα εμφανίσει και όλες τις λέξεις που ανήκουν σε παραγράφους με στυλ που χρησιμοποιούν έντονη γραφή (Επικεφαλίδα 1, Επικεφαλίδα 2 κ.λπ.). Για να περιορίσετε τα αποτελέσματα προτείνεται να πληκτρολογείτε τη συγκεκριμένη λέξη με τη μορφοποίηση που αναζητάτε στο πεδίο Εύρεση του.

Πολλές από τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση του κειμένου (π.χ. CTRL+B για την έντονη γραφή) μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά την αναζήτηση, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το κουμπί Μορφή. Π.χ. τοποθετήστε τον δείκτη στο πεδίο Εύρεση του και πατήσετε τη συντόμευση CTRL+E, για να εντοπίσετε μια παράγραφο με στοίχιση στο κέντρο.

Ο επόμενος πίνακας περιγράφει τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την αναζήτηση μορφοποίησης. Όλες οι συντομεύσεις λειτουργούν με εναλλαγή των αποτελεσμάτων τους. Π.χ. Με το πρώτο πάτημα της συντόμευσης CTRL+B ενεργοποιείται η αναζήτηση "Έντονα", με το δεύτερο πάτημα της συντόμευσης ενεργοποιείται η αναζήτηση "Όχι έντονα" και με το τρίτο πάτημα επιστρέφετε στην απλή αναζήτηση, χωρίς αυτή τη μορφοποίηση γραμματοσειράς.

Πίνακας 1: Συντομεύσεις για την αναζήτηση μορφοποίησης

Συντόμευση Αποτέλεσμα

CTRL+B

Έντονα - Όχι έντονα

CTRL+I

Πλάγια - Όχι πλάγια

CTRL+U

Υπογράμμιση - Χωρίς υπογράμμιση

CTRL+SHIFT+W

Υπογράμμιση λέξεων - Χωρίς υπογράμμιση λέξεων

CTRL+SHIFT+D

Διπλή υπογράμμιση - Χωρίς διπλή υπογράμμιση

CTRL+SHIFT+A

Όλα κεφαλαία - Όχι όλα κεφαλαία

CTRL+SHIFT+K

Μικρά κεφαλαία - Όχι μικρά κεφαλαία

CTRL++

Δείκτης - Όχι εκθέτης/δείκτης

CTRL+SHIFT++

Εκθέτης - Όχι εκθέτης/δείκτης

CTRL+L

Αριστερή στοίχιση παραγράφου

CTRL+R

Δεξιά στοίχιση παραγράφου

CTRL+E

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο

CTRL+J

Πλήρης στοίχιση παραγράφου

CTRL+1

Διάστιχο μονό

CTRL+5

Διάστιχο 1,5 γραμμές

CTRL+2

Διάστιχο διπλό

CTRL+SHIFT+H

Κρυφό - Όχι κρυφό

Θέμα
Εύρεση κειμένου με μορφοποίηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10105.004/0069
Έκδοση
25/9/10
Αναθεώρηση
8/5/20
Σήμανση
εύρεση και αντικατάσταση, περιήγηση, μορφή, στυλ, γραμματοσειρά, συντομεύσεις πληκτρολογίου

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής