Το Word από το Α ως το Ω

Παρουσίαση της ομάδας Επεξεργασία


Εικ. 1: Ομάδα Επεξεργασία

Η ομάδα Επεξεργασία βρίσκεται στην Κεντρική καρτέλα της κορδέλας και περιλαμβάνει δυο πολύ χρήσιμα εργαλεία, ειδικά για όσους ασχολούνται με μεγάλα έγγραφα, την Εύρεση και την Αντικατάσταση. Περιλαμβάνει επίσης το εργαλείο Επιλογή, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε να επιλέξετε ένα ή περισσότερα αντικείμενα του εγγράφου (σχήματα, εικόνες, πλαίσια κειμένου κ.λπ.).

Εύρεση

Θα χρησιμοποιήσετε την Εύρεση, όταν θέλετε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο στοιχείο σε ένα κείμενο, π.χ. μια λέξη ή μια φράση. Επίσης θα χρησιμοποιήσετε την Εύρεση, για να εντοπίσετε όχι το συγκεκριμένο στοιχείο, αλλά την μορφοποίηση που αυτό έχει. Π.χ. να βρείτε σε ποιο σημείο του εγγράφου υπάρχει μια λέξη με έντονη γραφή, ή να βρείτε μια παράγραφο, που έχει ένα συγκεκριμένο στυλ. Επί πλέον, με την Εύρεση μπορείτε να αναζητήσετε διάφορα σύμβολα και ειδικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στο Word, όπως είναι οι στηλοθέτες, τα σημάδια παραγράφου, οι αλλαγές στήλης ή ενότητας κ.ά. 

Αντικατάσταση

Η Αντικατάσταση λειτουργεί συνήθως σε συνδυασμό με την Εύρεση. Το Word αναζητά το στοιχείο που ορίζετε και το αντικαθιστά με αυτό που θέλετε. Μπορείτε να αντικαταστήσετε μόνο μια παρουσία του στοιχείου ή όλες τις παρουσίες ταυτόχρονα. Όπως με την Εύρεση, έτσι και με την Αντικατάσταση, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να αντικαταστήσετε όχι μόνο λέξεις και παραγράφους κειμένου, αλλά και "ειδικά" στοιχεία, όπως είναι η μορφοποίηση, οι ειδικοί χαρακτήρες, τα σχήματα κ.λπ. 

Επιλογή

Η Επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα ή περισσότερα στοιχεία του εγγράφου, όπως είναι το κείμενο, οι εικόνες, τα γραφήματα και άλλα αντικείμενα, όταν θέλετε να τα επεξεργαστείτε, να τα αντιγράψετε σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου, να τα κατατάξετε σε ομάδες κ.λπ. 

Μετάβαση

Το εργαλείο Μετάβαση δεν εμφανίζεται στην ομάδα Επεξεργασία. Υπάρχει σαν ξεχωριστή καρτέλα στο πλαίσιο διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, και σας επιτρέπει να κινηθείτε μεταξύ διαφόρων στοιχείων του εγγράφου. 

Θέμα
Παρουσίαση της ομάδας Επεξεργασία
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10100.001/0010
Έκδοση
13/9/10
Αναθεώρηση
19/3/20
Σήμανση
εύρεση, αντικατάσταση, επιλογή, μετάβαση

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής