Το Word από το Α ως το Ω

Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο


Εικ. 1: Ομάδα Πρόχειρο

Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο σας επιτρέπουν να αντιγράψετε ένα στοιχείο, ή την μορφοποίηση ενός στοιχείου, και να τα μεταφέρετε σε άλλο σημείο του ίδιου εγγράφου ή σε άλλο έγγραφο.

Τα εργαλεία, που φαίνονται με τη μορφή κουμπιών στην ομάδα Πρόχειρο λειτουργούν σε σχέση με το Πρόχειρο των Windows, έναν προσωρινό αποθηκευτικό χώρο, όπου τοποθετείται το πιο πρόσφατο στοιχείο που αντιγράφετε κάθε φορά. Αντί του Πρόχειρου των Windows μπορείτε να εμφανίσετε το Πρόχειρο του Office, από το βελάκι επέκτασης στην κάτω δεξιά γωνία της ομάδας Πρόχειρο, με το οποίο έχετε περισσότερες δυνατότητες επικόλλησης.

Αποκοπή

Με την αποκοπή το επιλεγμένο στοιχείο αφαιρείται από την αρχική του θέση (προέλευση) και τοποθετείται στο Πρόχειρο, ώστε να το μεταφέρετε σε άλλο σημείο (προορισμό).

Αντιγραφή

Με την αντιγραφή το επιλεγμένο στοιχείου παραμένει στην αρχική του θέση (προέλευση) και ένα αντίγραφό του τοποθετείται στο Πρόχειρο, ώστε να το μεταφέρετε σε άλλο σημείο (προορισμό).

Επικόλληση

Με την επικόλληση το περιεχόμενο του Πρόχειρου αντιγράφεται στο σημείο που είναι ο δείκτης. Το Πρόχειρο διατηρεί το στοιχείο που είχε και μπορείτε να κάνετε επικόλληση του ίδιου στοιχείου σε πολλά σημεία. Η μορφοποίηση που θα έχει το στοιχείο στο σημείο επικόλλησης εξαρτάται από την μορφοποίηση που είχε στην προέλευση και από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επικόλλησης του Word.


Εικ. 2: Μενού επιλογών επικόλλησης

Για να ελέγξετε την μορφοποίηση που θα έχει το στοιχείο κατά την επικόλληση, αντί για την εντολή Επικόλληση, κάνετε κλικ στο βελάκι επέκτασης κάτω από το εικονίδιο της εντολής για να εμφανίσετε το μενού επικόλλησης (εικ. 2). Εκεί εμφανίζονται διαφορετικές επιλογές κάθε φορά, ανάλογα με το αντικείμενο που έχετε αντιγράψει και ανάλογα με το σημείο όπου κάνετε την επικόλληση. Επιπλέον, με τη δυνατότητα ζωντανής προεπισκόπησης που έχει το Word μπορείτε να τοποθετήσετε προσωρινά τον δείκτη στο εικονίδιο μιας εντολής για να δείτε στο έγγραφο τη μορφή που θα έχει το αντικείμενο μετά την επικόλληση.

Εκτός από τις άμεσες επιλογές επικόλλησης που αντιπροσωπεύουν τα εικονίδια των εντολών μπορείτε να δείτε άλλες διαθέσιμες επιλογές επικόλλησης επιλέγοντας την εντολή Ειδική επικόλληση. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις επικόλλησης του Word επιλέγοντας την εντολή Ορισμός προεπιλεγμένης επικόλλησης.

Πινέλο μορφοποίησης

Αντιγραφή της μορφοποίησης μιας επιλεγμένης περιοχής και εφαρμογή της σε ένα άλλο σημείο. 

Δείτε επίσης

Πρόχειρο του Office

Διαθέσιμες επιλογές επικόλλησης

Θέμα
Τα εργαλεία της ομάδας Πρόχειρο
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10102.002/0059
Έκδοση
30/4/10
Αναθεώρηση
1/5/20
Σήμανση
πρόχειρο, πρόχειρο του Office, αποκοπή, αντιγραφή, επικόλληση, ρυθμίσεις επικόλλησης, μενού επικόλλησης, μορφοποίηση επικόλλησης, ζωντανή προεπισκόπηση, ειδική επικόλληση, πινέλο μορφοποίησης

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής