Το Word από το Α ως το Ω

Χρήση του πινέλου μορφοποίησης

Με το πινέλο μορφοποίησης μπορείτε να αντιγράψετε χαρακτηριστικά μορφοποίησης, όπως είναι το στυλ ή η άμεση μορφοποίηση ενός κειμένου, αλλά και το περίγραμμα ή η σκιά μιας εικόνας. Στη συνέχεια μπορείτε να εφαρμόσετε αυτή τη μορφοποίηση σε ένα άλλο σημείο του εγγράφου.

 1. Επιλέξτε το κείμενο ή το γραφικό που έχει τη μορφοποίηση που θέλετε να αντιγράψετε.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αντιγράψετε μορφοποίηση χαρακτήρα επιλέξτε ένα απόσπασμα παραγράφου. Για να αντιγράψετε μορφοποίηση παραγράφου επιλέξτε όλη την παράγραφο, μαζί με το σύμβολο παραγράφου (). Αν δεν εμφανίζεται το σύμβολο παραγράφου κάνετε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση όλων στην Κεντρική καρτέλα.

 2. Στην ομάδα Πρόχειρο της καρτέλας Κεντρική κάνετε ένα από τα επόμενα:
  • Κάνετε μονό κλικ στο Πινέλο μορφοποίησης, αν θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση σε ένα σημείο.
  • Κάνετε διπλό κλικ στο Πινέλο μορφοποίησης, αν θέλετε να εφαρμόσετε τη μορφοποίηση σε διάφορα σημεία.
 3. Επιλέξτε το κείμενο ή τα γραφικά, στα οποία θέλετε να εφαρμόσετε την ίδια μορφοποίηση.
  • Αν έχετε κάνει μονό κλικ, το Πινέλο μορφοποίησης απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να ξαναεφαρμόσετε τη μορφοποίηση, εκτός αν επαναλάβετε τη διαδικασία.
  • Αν έχετε κάνει διπλό κλικ επιλέξτε διαδοχικά και τα υπόλοιπα στοιχεία που θα έχουν την ίδια μορφοποίηση. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία πατήστε ESC ή κάνετε πάλι κλικ στο Πινέλο μορφοποίησης.
Στις παλαιότερες εκδόσεις του Word (προ 2010) το πινέλο μορφοποίησης δεν μπορεί να αντιγράψει την γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς κειμένου WordArt.
Θέμα
Χρήση του πινέλου μορφοποίησης
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Ταυτότητα
10102.005/0064
Έκδοση
1/7/10
Αναθεώρηση
5/5/20
Σήμανση
επιλογές επικόλλησης, μενού επικόλλησης, κουμπί επικόλληση, πλήκτρο συντόμευσης, συγχώνευση μορφοποίησης, συγχώνευση πίνακα, ενσωμάτωση πίνακα, συγχώνευση λίστας

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής