Το Word από το Α ως το Ω

Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές της Αυτόματης μορφοποίησης στο πλαίσιο διαλόγου Αυτόματη διόρθωση, που μπορείτε να εμφανίσετε με τα επόμενα βήματα:

 1. Στην καρτέλα παρασκηνίου Αρχείο κάνετε κλικ στην εντολή Επιλογές και στη συνέχεια επιλέξτε τη σελίδα Γλωσσικός έλεγχος.
 2. Κάνετε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και στη συνέχεια κάνετε τις επιλογές που θέλετε στην καρτέλα Αυτόματη μορφοποίηση ή στην καρτέλα Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση.

Διαφορά της "Αυτόματης μορφοποίησης" με την "Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση"

Καρτέλα Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση

Πίνακας 1: Επιλογές ενότητας Αντικατάσταση κατά την πληκτρολόγηση

Επιλογή Περιγραφή

Απλά εισαγωγικά με καλλιγραφικά

Μετατρέπει τα ίσια μονά και διπλά εισαγωγικά με καμπύλα.

Κλάσματα με χαρακτήρες κλασμάτων

Μετατρέπει τα κλάσματα που πληκτρολογείτε με απλή μορφή (1/2) σε χαρακτήρες κλασμάτων (½). Είναι δυνατή η μετατροπή των κλασμάτων 1/4, 1/2 και 3/4.

Έντονη και πλάγια γραφή σε πραγματική μορφοποίηση

Κείμενο μεταξύ αστερίσκων (*δείγμα*) μετατρέπεται σε έντονη γραφή (δείγμα) ενώ κείμενο μεταξύ συμβόλων υπογράμμισης (_δείγμα_) μετατρέπεται σε πλάγια γραφή (δείγμα). Οι αστερίσκοι και τα σύμβολα υπογράμμισης αφαιρούνται.

Διαδρομές δικτύου και internet με υπερσυνδέσεις

Αντικαθιστά με υπερσυνδέσεις τις διευθύνσεις internet (URL), τις διαδρομές δικτύου (path) και τις διευθύνσεις αλληλογραφίας (email).

Τακτικά αριθμητικά με εκθέτες και "σ" στο τέλος της λέξης με "ς"

Αντικαθιστά τις συντομογραφίες των τακτικών αριθμητικών (1ος, 2ος κ.λπ.) με εκθέτες (1ος, 2ος κ.λπ.). Επίσης αντικαθιστά το λάθος "σ" στο τέλος της λέξης με το τελικό "ς".

Ενωτικά με παύλα

Αντικαθιστά τα δύο συνεχόμενα ενωτικά (--) με μεγάλη παύλα (—) και το ένα ενωτικό που περιβάλλεται από κενά διαστήματα ( - ) σε μεσαία παύλα (–).
Σε άρθρο της Microsoft διάβασα ότι εδώ υπάρχει επίσης η επιλογή αντικατάστασης διάφορων συνδυασμών πληκτρολογίου με βέλη και emoticons. Λάθος! Αυτό είναι δυνατότητα της Αυτόματης αντικατάστασης, στην καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση του ίδιου πλαισίου διαλόγου.

Πίνακας 2: Επιλογές ενότητας Εφαρμογή κατά την πληκτρολόγηση

Επιλογή Περιγραφή

Αυτόματες λίστες με κουκκίδες

Δημιουργεί λίστα με κουκκίδες όταν μια γραμμή κειμένου αρχίζει με *, -, ή > ακολουθούμενα από κενό διάστημα.

Περιγράμματα

Στην κυριολεξία δεν πρόκειται για περίγραμμα, αλλά για μια γραμμή που καταλαμβάνει όλο το πλάτος της σελίδας, την οποία εισαγάγει όταν πληκτρολογήσετε τρεις συνεχόμενους χαρακτήρες ~, #, *, -, _, ή = ακολουθούμενους από ENTER. Συγκεκριμένα:

 • ~~~ Εισαγάγει μια κυματιστή γραμμή.
 • ### Εισαγάγει μια έντονη γραμμή που περιβάλλεται από δύο πιο λεπτές γραμμές.
 • *** Εισαγάγει μια έντονη διακεκομένη γραμμή τετράγωνων κουκκίδων.
 • --- Εισαγάγει μια λεπτή γραμμή.
 • _ _ _ Εισαγάγει μια έντονη γραμμή.
 • === Εισάγει μια διπλή γραμμή.

Ενσωματωμένα στυλ επικεφαλίδων

Εφαρμόζει στυλ επικεφαλίδων σε παραγράφους με πέντε ή λιγότερες λέξεις όταν πατήσετε δύο φορές ENTER μετά το κείμενο:

 • Για στυλ Επικεφαλίδα 1: Πληκτρολογήστε το κείμενο.
 • Για στυλ Επικεφαλίδα 2: Πατήστε μία φορά το πλήκτρο TAB στην αρχή της γραμμής πριν πληκτρολογήσετε το κείμενο.
 • Για στυλ Επικεφαλίδα 3: Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο TAB στην αρχή της γραμμής, πριν πληκτρολογήσετε το κείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει επίσης να πατήσετε δύο φορές ENTER από την προηγούμενη γραμμή κειμένου για να λειτουργήσει η αυτόματη εφαρμογή, εκτός κι αν είστε στην αρχή της σελίδας.

Αυτόματες λίστες με αρίθμηση

Δημιουργεί λίστα με αρίθμηση, όταν μια γραμμή κειμένου αρχίζει με τον αριθμό 1 ακολουθούμενο από τελεία ή TAB.

Πίνακες

Δημιουργεί έναν πίνακα μιας γραμμής, όταν εισάγετε στην αρχή μιας γραμμής κειμένου μια ακολουθία συν (+) και ενωτικών (-) και πατήσετε ENTER. Η ακολουθία πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με συν (+). Π.χ. το +---+---+------+ δημιουργεί πίνακα μιας γραμμής με τρεις στήλες. Το πλάτος της στήλης είναι ανάλογο με το πλήθος των ενωτικών (-) που εισαγάγατε.

Πίνακας 3: Επιλογές ενότητας Αυτόματα κατά την πληκτρολόγηση

Επιλογή Περιγραφή

Μορφοποίηση των αρχικών στοιχείων λίστας όπως στην προηγούμενη

Μορφοποιεί το εισαγωγικό κείμενο ενός στοιχείου λίστας σύμφωνα με τη μορφοποίηση του προηγουμένου του. Η μορφοποίηση του εισαγωγικού κειμένου συνεχίζεται μέχρι το πρώτο σημείο στίξης, συνήθως τελεία, άνω-κάτω τελεία, ενωτικό, ερωτηματικό, θαυμαστικό ή άλλο παρόμοιο χαρακτήρα.

Μόνο η μορφοποίηση όλου του εισαγωγικού κειμένου μεταφέρεται στο επόμενο. Δεν μεταφέρεται η μορφοποίηση ενός τμήματος του εισαγωγικού κειμένου.

Ορισμός αριστερής και πρώτης εσοχής με χρήση πλήκτρων TAB και BACKSPACE

Τοποθετήστε τον δείκτη στην αρχή της παραγράφου και πατήστε το πλήκτρο TAB για να δημιουργήσετε εσοχή πρώτης γραμμής της παραγράφου. Τοποθετήστε τον δείκτη στην αρχή οποιασδήποτε άλλης γραμμής της παραγράφου και πατήστε το πλήτρκο TAB για να δημιουργήσετε εσοχή παραγράφου. Για να καταργήσετε την εσοχή τοποθετήστε τον δείκτη στην αρχή της παραγράφου και πατήστε το πλήκτρο BACKSPACE.

Ορισμός στυλ βασιζόμενος στη μορφοποίηση

Εφαρμόζει ένα από τα ενσωματωμένα στυλ σε κείμενο που έχετε μορφοποιήσει με άμεση μορφοποίηση, εφόσον αυτή η μορφοποίηση ταιριάζει με αυτή που ορίζει το ενσωματωμένο στυλ.

Χρήση της εντολής Αυτόματη Μορφοποίηση

Η καρτέλα Αυτόματη μορφοποίηση δεν χρησιμοποιείται συχνά, επειδή οι επιλογές που έχει εφαρμόζονται όταν εκτελείτε την εντολή της αυτόματης μορφοποίησης, η οποία δεν είναι διαθέσιμη στην κορδέλα. Αν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να την προσθέσετε στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης.

Η εντολή Αυτόματη μορφοποίηση κάνει του ίδιου είδους αλλαγές όπως αυτές στην καρτέλα Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτολόγηση, αλλά η μορφοποίηση εφαρμόζεται όταν το κείμενο είναι ήδη γραμμένο. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρσησιμοποιήσετε την εντολή για να αντικαταστήσετε όλα μαζί τα απλά κλάσματα (1/2) σε χαρακτήρες κλασμάτων (½) σε όλο το έγγραφο.

Αν θέλετε να προσθέσετε την εντολή στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης, θα χρησιμοποιήσετε την εντολή AutoFormat ή την εντολή AutoFormat Now. Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία δείτε στο θέμα Προσαρμογή της εργαλειοθήκης γρήγορης πρόσβασης.

Θέμα
Αυτόματη μορφοποίηση κατά την πληκτρολόγηση
Κείμενο
Γιώργος ο Αδαής
Συμβολή
Ενσωματωμένα αρχεία Βοήθειας του Word
Online υποστήριξη Microsoft Office
Ταυτότητα
10100.015/0106
Έκδοση
11/6/20
Σήμανση
γλωσσικός έλεγχος, αυτόματη διόρθωση, αντικατάσταση, εισαγωγικά, κλάσματα, διαδρομές, τακτικά κλάσματα, λίστες με κουκκίδες, πίνακες, λίστες με αρίθμηση, TAB, BACKSPACE, AutoFormat

Λεξικό ορολογίας

Όροι χρήσης | πολιτική cookies

© 2010 - 2021, Γιώργος ο Αδαής